INFOMAYA

Diputados ku ka’a ch’a’ajo’oltiko’ob u xaak’alil le iniciativa ti’al u jeltúumbensa’al u a’almajt’aanil u meyaj Poder Judicial

2022-04-22

Tu noj kaajil Jo’, Yucatán, 22 ti’ abril 22022

Tan Sesión ti’ le Comisión ti’ Puntos Constitucionales yéetel Gobernación le diputadosob tu ka’a ch’a’ajo’olto’ob u xaak’alil le iniciativa ti’al u jeltúumbensa’al u a’almajt’aanil Poder Judicial k’uban tumen u Jala’achil u lu’umil Yucatán, le u presidentai le Comisionob Carmen González Martin (PAN) tu ts’áaj ojéeltbil táakbesa’al ichil le inicativaob le propuestas tu  beetaj u láak’ diputados.

Le diputado Víctor Hugo Lozano Poveda (PAN) tu túuxtaj t’aan ti’ u láak’ diputados ti’al u paklamchuumbeso’ob propuestas

Le diputada Dafne López Osorio (PAN) tu k’ubaj propuestas ti’al u táakbesa’al ichil le iniciativaob

Le diputado Jesús Pérez Ballote  tu k’ubaj propuestas ti’al u p’íitkunsa’al jaytúul magistrados, ka’a máansa’ak de 15, ba’ale ka’a beeta’ak ikil u yila’al bix anik le información tu yóolal jayp’éel resoluciones ku beetik le Salas ti’ le u plenoi le Tribunal Superior ti’ Justicia

Le diputadoi PRI Gaspar Quintal Parra tu xokaj cinco propuestas  ti’al u táakbesa’al ichil le iniciativaob ti’al u páajtal u jets’ik tu juunal le u presupuestoi le noj mola’ay Poder Judicial, ti’al u je’ebel chéen 13 magistraturas, ma’ 17 je’ex bix u k’áatik Jala’achil, beey xan u je’ebel u láak’ juzgados, le u ts’e’elel le tusbeelil ti’al u jóok’ol juntúul juez le kéen u chuk 70 u ja’abil wa 30 ja’abo’ob káaj u meyaj, le u kaláanta’al u tojbe’entsilil wa derechos le máaxo’ob ku meyaj tu noj mola’ay Poder Judicial
Le u diputadai Morena Alejandra Novelo Segura tu tsolaj, le u diputados le u partido ma’ de acuerdo yéetel le iniciativaob ba’ale tu k’ubaj propuestas ti’ le u presidentai le Comisionobn, le diputada Jazmín Villanueva moo tu k’ubaj xan propuestas

Le diputados PRI yéetel PRD, Fabiola Loeza Novelo, Eduardo Sobrino Sierra táakpajo’ob ichil le paklamxaak’alil yéetel tu k’ubajo’ob propuestas, le u diputadai Movimiento Ciudadano Vida Gómez Herrera tu k’áataj ka k’ubuk séeba’an tuláakal le propuestas  ti’ le diputadosob ti’al u xak’alta’al

QUEREMOS SABER DE TI, DEJA TU MENSAJE