INFOMAYA

Ku aprobaarta’al financiamientos ti’ u Jala’achil Yucatán yéetel ti’al Ayuntamiento

2022-06-30

Tu noj kaajil Jo’, Yucatán 30 ti’ junio 2022

Tan Sesión ti’ le u kantéen Periodo Extraordinario le u mayoriai u diputadosi le LXIII Legislatura tu aprobarto’ob le u dictameni le Comisión ti’ Presupuesto, Patrimonio Estatal yéetel Municipal le iniciativas ti’al financiamientos ti’al u xupa’al ti’ obras ti’al movilidad.

Ichile’ ti’ yaan le u solicitud Jala’chil u lu’umil Yucatán  ti’al u jeltúumbensa’al le u Ley ingreso fiscal 2022 yéetel 2023 ikil kun majáantik $1, 735 millones ti’al u xupik tu yóolal le proyectoi “IETRAM ti’al u beetpajal obras ti’al molvilidad yéetel u yuskíintik u bejilo’ob kaaj

Le u láak’ solicitud aprobarta’abo’ ti’al u ts’a’abal u páajtalil u majáantik u taak’inil  financiamiento u Ayuntamientoi Jo’ (Mérida) ti’a ejercicio fiscal 2022 de $350 millones  ti’al u jats’uts’kíintik kaaj, unaj túun u jeltúumbensa’al le artículos 3 yéetel 4 ti’ u Ley ingreso ti’al u ja’abil 2022

Le u diputadoi PAN Jesús Pérez Ballote tu tsolaj, le ba’ax ku aprobarta’al ichil le dictameno ba’alo’ob kun taasik utsil kuxtal ti’ kaaj, ti’al movilidad, kun béeykuknsik u k’uchul inversión ti’al noj kaajil Jo’ (Mérida)

Tu yóolal le  proyecto IETRAM le diputado tu ya’alaj, junp’éel túumben transporte kun béeykunsik u bin kajnáalo’ob séeba’an tu kaajilo’ob Mérida, Kanasín tak Umán

Vida Gómez Herrera, diputada ti’ Movimiento Ciudadano tu ya’alaj tan Tribuna le u noj tuukulil uchik u aprobartik le iniciativasob tumeen ku táanilkunsa’al u péek kajnáalo’ob tumen leti’e talamil ku seen ch’enxikinta’al ichil le foros ku beeta’alo

Le diputadai Morena, Alejandra Novelo Segura tu tsolaj, le múulmeyajo’ob junp’éel u noj yóol tuukulil ma’tech u luk’ul tu pool u noj Jala’achil u lu’umil México le óolal ku nupikuba meyaj  Gobierno Estatal yéetel Municipal ti’al u beeta’al obras yéetel proyectos k’a’ana’an ti’ kaaj  

Le  u representante  PRD, Eduardo Sobrino Sierra tu ya’alaj, le ka’aj ts’o’ok u seen xak’alta’al le ba’ax ku k’áata’al ichil le iniciativaob tu jets’aj u tuukul ti’al u votar tu favor tumeen le Ayuntamiento yéetel Jala’achil Estatal tan u beetiko’ob jach taj uts meyaj tu yóolal kajnpáalo’ob

Jazmín Villanueva Moo, diputada ti’ Morena tu sáasilkúuntaj u t’aanil jach k’a’ana’an le múulmeyajil ichil tuláakal Jala’achilo’ob, Federal, Estatal yéetel Municipal ti’al u yutsil  kajnáalo’ob

Tu contra t’aanaj le u diputadai PRI Fabiola Loeza Novelo tumeen ma’ de acuerdo ka u p’ax taak’in u Ayuntamientoi Jo’, (Mérida) tumeen le meyaj ku ya’alik kun beetbilo’ ma’ k’a’ana’an u láak’ taak’ini’i ku chúukpajal yéetel le buka’aj ku seen cobrartik ti’ impuestos ti’al u meyaj

le u diputado Gaspar Quintal Parra PRI tu ya’alaj le u proyectoi IETRAM jetsa’an  ichil le iniciativaob ma’tech u ya’alal wáa yaan u p’atik náajalil ti’ Jala’achil wa buka’aj utsil kun taasik ti’ kaaj beey xan ma’a sáasil buka’aj ken u suut Jala’chil ikil kun bo’otik le majantaak’ino’

QUEREMOS SABER DE TI, DEJA TU MENSAJE