INFOMAYA

DECRETO IKIL U JELTÚUMBENSA’AL LE A’ALMAJT’AAN LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE YUCATÁN, Y LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN,

2021-02-23

K’uba’an tumeen: Diputado Manuel Armando Díaz Suarez  u integrantei le u jaatsilil u diputadosi  PAN ti’ le LXII Legislatura.

K’iinil ka tu K’ubaj: 31 ti’ mayo tu ja’abil 2020

Komisioni diktaminaartik: Comisión Permanente ti’al tooj óolal yéetel Seguridad Publica

K’iinil ka tu k’amaj: 01 ti’ julio tu ja’abil 2020

K’iinil ka tu áaprobaartaj le kóomision permanenteo: 11 ti’ febrero tu ja’abil 2021

K’iinil kaj áaprobaartab tumen le pleno: 23 ti’ febrero tu ja’abil 2021

DECRETO:

 

Ikil u jeltúumbensa’al le a’almajt’aan Ley de los trabajadores al Servicio del Estado y  Municipios de Yucatán, beey xan le a’almajt’aan Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos ti’al u lu’umil Yucatán, municipios yéetel ti’al  órganos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, tu yóok’lal  bix kun úuchul meyaj tu k’iinil crisis sanitaria.

Ba’al’ob ku jeltúumbensa’al:

Yéetel le reforma ku jeltúumbensa’al u a’alma’taanil ek lu’umil ti’al u yantal jets’eknakil yéetel utsil ti’ máaxo’ob ku meyao’ob tu molayilo’ob Jala’achil ikil u jeltúumbensa’al le a’almajt’aan Ley de los trabajadores al Servicio del Estado y  Municipios de Yucatán, beey xan le a’almajt’aan Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos tu lu’umil Yucatán, municipios yéetel ichil órganos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, beyo’ ku nupa’al u tsikbe’enil yéetel le u a’almajt’aanil Federal ti’al meyaj.

Beey xan ku beeta’al ti’al u jets’el le u k’oja’anil coronavirus SASRS-COV- “ wáa je’ex ba’ax k’oja’anil ka u taas crisis sanitaria u jets’a’al bey junp’éel u k’oja’anil ku ts’a’ayal tu kúuchil meyaj ichil a’almajt’aan, beey xan u tusbeelta’al u kaláanta’al u tooj óolal yéetel u ch’úukta’al tumeen ajts’ak yajo’ob tu kúuchil meyaj, ma’ u luk’sa’al le servicios medico ti mix juntúul jmeeyjil je’ex bix jets’a’an ichil le a’almajt’aan Ley Federal ti’al meyaj, ichil Normas oficiales Mexicanas yéetel normas Internacionales tu yóolal meyaj tu’ux táakpaja’an u noj Jala’achil u Noj lu’umil México

Le proyectoa ku jeltúumbesik ka’ap’éel u a’almajt’aanil estatales je’ex bix : Ley de los Trabajadores del Servicio del Estado y los Municipios en Yucatán y la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos ti’al u lu’umil Yucatán, u Municipios beey xan ti’al  s Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal.

Ti’ le a’almajt’aan Ley de los Trabajadores al servicios del estado y municipios tu lu’umil Yucatan ku jeltúumbensa’al le u ka’a jaatsilil le articulo 45 ti’al u jets’el túumben kuuchmeyaj ti’ le u jejekáas  olayilo’ob Jala’achil tu yóok’lal kalanil tooj óolal tu kúuchil meyaj, unaj xan u much’iko’ob u Comisionoi Mixtas ti’al seguridad yéetel higiene ti’al u ch’úukta’al u toj óolal u jmeeyjilo’ob tu kúuchil meyaj

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:

Yu juunil Artículo: u káajal u tsikbe’enil.

Le Decretoa kun káajal u tsikbe’enil le u láak’ k’iin le kéen jóok’sak ti’ le Diario Oficial ti’ u Jala’achil u lu’umil Yucatán

QUEREMOS SABER DE TI, DEJA TU MENSAJE