INFOMAYA

Desecharta’ab le u dictamenesi u Ley ingreso ka’ap’éel kaajo’ob.

2021-11-12

 Tu noj kaajil jo’, Yucatán, 12 ti’ noviembre 2021.

Le u diputadosi le Comisión Permanente ti’ Presupuesto, Patrimonio Estatal yéetel municipal tu múuch’ aprobarto’ob le u desecharta’al le u iniciativas u kaajilo’ob Celestún yéetel Chicxulub Pueblo ikil u k’áatiko’ob ka’ach u k’e’exel u Ley ingresos municipales ti’a u ja’abil 2021.

Táan le Sesión m áaniko’ le u Presidentei  Jesús Pérez Ballote(PAN) tu tsojal, yáax ch’a’ab u t’aanil tu k’iinil 3 ti’ noviembre ka túuxta’ak ti’ le u túumben alacaldesi le kaajo’o’b’ junp’éel oficio ti’al u núukiko’ob wa láayli ku yóotiko’ob ka’a k’e’e’xek le ba’ax ku k’áata’alob ba’ale tak tu k’iinil  5 ti’ noviembre maj tu núukajo’ob mixba’ali’i

Le u Alcaldei Celestún tsoka’an u máan le k’iinob ka tu túuxtaj u ju’unil tu’ux ku ya’alik léeyli ku yóotik le ba’ax k’áata’an tumeen le úuchben alcaldeob

le diputado Pérez Ballote tu tsolaj le ba’axten ku desecharta’al le dictamenob tumen ma’a je’ex u tusbeeltik a’almajt’aan je’ex bix u k’áata’al u páajtalil le u cobrata’al le derechos aprovechamientos

Tu yóolal ikil u desecharta’al le u iniciativai Chicxulub Pueblo tumeen ma’a chúuka’an le u ts’íibilil tuláakal le ba’ax ku k’áata’alo’ob

Le diputado Víctor Hugo Lozano Poveda (PAN) tu tsolaj, k’a’ana’an u ts’a’abal ma’alo’ob asesorías ti’ jejeláas ayuntamientos ti’al u yojéelta’al bajun k’iin yéetel bix kun k’áata’al ba’alo’b ichil iniciativas

Táan le Comisionob to’ox ti’ le dipuitadosob le u proyectoi le u dictameni le u jeltúumbensa’al le u a’almajt’aanil Hacienda ti’al u lu’umil Yucatán tu yóolal subcontratación bey túuxta’an tumeen u Jala’achil u lu’umil Yucatán Mauricio Vial Dosal

Le kun jeltúumbensa’al le a’almajt’aanob ti’al u ts’e’elel le beneficios fiscales ku ts’a’abal ti’ máaxo’ob ku meyajtiko’ob outsourcing tu yóolal subcontratación
Le diputada Carmen González Martin (PAN)  tu chíimpoltaj le xaak’almeyaj ku beeta’al táan Congreso je’ex ikil u ts’a’abal talleres ti’al capacitación ti’ ayuntamientos ti’al u meyajo’ob nu’uk’a’an

Le diputado Pérez Ballote tu ts’áaj ojéeltbij, tu k’iinl 11 ti’ noviembre le u Plenoi le Suprema Corte ti’ Justicia tu jets’aj ma’ patal jejeláas u jaatsilil ti’ 48 Leyes ingreso jejeláas u municipios ti’ Yucatán, bey tu takpooltaj le molay Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) yéetel le Comisión ti’ Derechos Humanos ti’ Yucatán (CODHEY), le óola, ku túuxta’al t’aan ti’ alcaldes yéetel alcaldesas ti’al u beetiko’ob nu’uka’an le u túumben leyesi ingresos.

QUEREMOS SABER DE TI, DEJA TU MENSAJE