INFOMAYA

Ku ts’a’bal k’ajóoltbil le péektsil meyaj Taller Legislativo para las Juventudes por México “10xMx” ti’al Yucatán.

2022-02-21

 Senadores ku túuxtiko’ob t‘aan ti’ táankelemo’ob ti’al u táakpajlo’ob.

 Tu noj kaajil Jo’,Yucatán 21 ti’ febrero 2022.

Audio Maya

 

Ikil u kaxáanta’al u táakpajal táankelemo’ob ichil le agenda política yeéetel u kaambalo’ob ti’al u beeto’ob proyectos wa iniciativas, puntos de acuerdo, beeta’ab le péektsil meyaj Taller Legislativo para las Juventudes “10 por México”(10xMx)

Beeta’an tu kúuchilil Sala de usos Múltiples “Consuelo Zavala Castillo tu noj najil Poder Legislativo jo’olinta’ab tumeen le senadores Ricardo Monreal Ávila, Jorge Carlos Ramírez Marín, Miguel Ángel Mancera Espinosa y Manuel Añorve Baños, máaxo’ob uts k’a’amo’ob tumeen le u Presidentei le Junta  Gobierno yéetel  Coordinación Política ti’ le  Congreso del dip, Víctor Hugo Lozano Poveda.


Le diputado Víctor Hugo Lozano Poveda tu tsolaj, ti’ le Congreso junp’éel noj ba’al u k’amik le Senadores tumeen tuláakal u diputadosi le partidos politicosob u ch’a’atáantmo’ob le paklamúultsikbalil ti’al u beeta’al acuerdos.

Ichil le kaambalilo’ táakpaj 150 táankelemo’ob.

 
Le senador Ricardo Monreal Ávila, u Presidentei le u Juntai Gobierno yéetel coordinación política le Senado tu ts’áaj u diosbo’otikil ti’ le diputado Víctor Hugo Lozano Poveda uchik u je’ik u joolnajil le u Congresoi Yucatán ti’al u beetpajal le meyaja’ ti’al u ka’ansa’al táamkelemo’ob

Le senador Miguel Ángel Mancera, u Coordinadori PRD tu tsolaj, le ba’ax ku tsikbalata’al ichil le tallerob ti’ yaan Derecho Parlamentario, le u beeta’al Propuestas Legislativas, ichil uláak’.

Le Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, máax jo’olintik le Comisión ti’ ciencia yéetel tecnología ti’ senado tu tsolaj uts u yilik uchik u k’a’amalo’ob Congreso tumeen u chíikpajal u yóol le túumben Legislatura ti’al u beetik iniciativas yéetel u ch’enxikintik táakmelemo’ob je’ex bix yéetel le péektsil 10 por México (10xMx)

Le senador Manuel Añorve Baños u vicecordinadori PRI tan Senado tu tsolaj, le táamkelemo’ob kun ch’aik le tallero je’el u béeytal u k’áatiko’ob ba’ax ku tukultik ti’al u yutskinajil kaaj .

QUEREMOS SABER DE TI, DEJA TU MENSAJE