INFOMAYA

Ku k’uba’al u iniciativai ti’al u xu’ulsa’al u meyaj le Comisión ti’ Turismo yéetel u je’ebel le túumben Comisión ti’al Desarrollo Turístico yéetel Promoción internacional.

2022-02-23

Tu noj kaajil jo’, Yucatán 23 ti’ febrero 2022.

Ikil u yila’al u k’a’ana’anil le u xak’alta’al u meyajil turismo wey tu lu’umil tumen u chuunt’aanil u náajaltik taak’in ek lu’umil le diputada Karla Salazar González (PAN) tu k’ubaj ti’ le Mesa Directiva ti’ le Congreso junp’éel iniciativa ti’al u xu’ulsa’al u meyaj le Comisión Especial ti’al Turismo ti’al u je’ebel le túumben Comisión Permanente ti’al Desarrollo turístico yéetel Promoción internacional.

Tan Sesión Ordinaria tu tsolaj, ti’al u lu’umil Yucatán le sector turístico jach ku meyajta’al le óolal ya’abkach náajal taakin ku p’atik ti’al u yutsil kajnáalo’ob.
Ichil Asuntos Generales le u Presidentai le Mesa Directivao Ingrid Del Pilar Santos Diaz (PAN) na’ak tribuna tu noj molay Congreso ti’al u t’aan tu yóolal u k’iimbesajil Dia Del Rotarismo, tu túuxtaj u diosbo’otikil yéetel ki’imak óolalil ti’ láalaj juntúul máaxo’ob ku jo’olintik le Club Rotarios ti’al Yucatán tumeen mantats’ tan u yáantiko’ob kaaj

Beey xan tan Sesión k’ub jejeláas iniciativas je’ex bix le u coordinadori PRI, Gaspar Quintal Parra le iniciativa ti’al u jeltúumbensa’al u a’almajt’aanil Cultura Física yéetel  Deporte, ti’al táankelemo’o’b tu yóolal u chíimpolalil le deporte universitario.

U láak’ iniciativa tu k’ubaj ti’al u jeltúumbensa’al u noj a’almajt’anil u lu’umil Yucatán ti’al u tusbeelta’al u chíimpolta’al máasewáal kaajo’ob yéetel afromexicanas kaja’ano’ob tu lu’umil Yucatán, le diputadoi Nueva Alianza, Crescencio Gutiérrez González, tu k’ubaj ti’ le  Mesa Directiva u iniciativa tial u beetpajal le túumben a’almajt’aanil kaambesajil ti’al u tusbeelta’al u chíimpolta’al le educación superior.

Le diputada ti’ Morena, Alejandra Novelo Segura, tu k’ubaj u iniciativa ti’al u jeltúumbensa’al u  Reglamento le Congreso, ti’al u jeltúumbesa’al u t’aanil yéetel u séebankunsa’al le plamktsikbalil tan Pleno.

Le diputado Rafael Echazarreta Torres (Morena), tu k’ubaj u iniciativa ti’al u jeltúumbensa’al u a’almajt’aanil le Central de abastos ti’al u kaajil jo’, ti’al u táakbesa’al u t’aan kajnáalo’ob.

Ichil u péektsil meyaj le Sesionob túuxta’ab ti’ jejeláas comisión iniciativas k’ama’ab ti’ diputados je’ex bix ti’al u jeltúumbensa’al le articulo 28 ti’ le u noj a’almajt’aanil u lu’umil Yucatán yéetel u Reglamentoi ti’al u k’e’ex’el bix u xak’altal informe ti’ Jala’achil

Le iniciativa k’uban tumeen u diputadosi PRI tu yóolal u keet táakpajal xko’olel yéetel ichil ichil cargos públicos k’uban tumeen u diputadai PAN Karla Salazar González.

Ti’ le Comisión ti’ Cuenta Pública Transparencia yéetel Anticorrupción  túuxta’ab ti’ le Oficios k’a’am ti’ le molay kaláantik le Reservai Ecologicai Kuxtal tu’ux ku k’ubik u cuenta publica 2021, le oficio k’ama’ab ti’ u Ayuntamientoi Chicxulub Pueblo tu’ux ku k’ubik u informe ti’ enero tak diciembre tu ja’abil 2021, beey xan le oficio k’a’am ti’ le u directori le Agua potable ti’ u Kaajil Ticul tu’ux ku k’ibk u cuenta publica.

Ti’al u xuule’, beeta’ab u páayt’aanil le u láak’ Sesión Ordinaria tu’ux kkun ts¿aik u informe le u Jolpo’opil le Molay Tojbe’enil CODHEY Miguel Oscar Sabido Santana tu k’iinil 24 ti’ febrero las 10 jatskabil.

QUEREMOS SABER DE TI, DEJA TU MENSAJE