INFOMAYA

Le LXIII Legislatura tu beetaj u yáax Periodo Ordinario Sesiones ti’ le u ka’a ja’abil meyaj constitucional

2022-09-01

Tu noj kaajil Jo’, Yucatán 1 ti’ septiembre 2022

Audio Maya

 

le ka’aj je’ek’abta’ab le u yáax periodoi ordinario Sesiones ti’ le u ka’a ja’abil meyajil Constitucional  le noj mola’ay Congreso, le u Presidentei le u Juntai Gobierno yéetel Coordinación política diputado Víctor Hugo Lozano Poveda (PAN) tu payt’anaj tuláakal u diputadosi ti’al u táanilkúunsiko’ob u yutsil kajnáalo’ob yéetel u kúuchkabalo’ob ti’al u yila’a uts le meyaj ku beetik diputados ti’al u ka’a náajalta’al u alabóolil máaxo’ob yéeyo’ob.

Lozano Poveda tu tsolaj le meyaj jets’a’an ichil le u noj tuukulil Agenda Legislativa ti’ u partido Acción Nacional yaan u k’ubik junp’éel iniciativa ti’al u chíinjolta’al le u ja’abil 2023” Año del Bicentenario del Congreso de Yucatán”, beey xan ti’al u tsíibta’al tu noj pak’il Muro de Honor le noj k’iimbesajilob

ti’ 199 ja’abo’ob káajak u meyaj le yáax Congreso Constituyente wey tu lu’umil Yucatán, tak bejlae tan u ts’íibtal le u k’ajla’ayil meyajil legislativa, ku sutpajal le noj mola’ay junp’éel u motori u jeltúiumbensa’alil uts económico, político yéetel social u lu’umil Yucatán

Beey xan tu p’ataj u t’aanil ichil le túumben periodo ordinario u partido ma’ tun xu’ulul u k’ubik iniciativas ku tojtáantik u ma’alobkíinsa’al le u economía kajnáalo’ob, u yantal meyaj ma’alo’ob u náajalil, iniciativas ti’al ma’ u xu’ulul u yantal seguridad, u beeta’al a’almajt’aan ti’al u kaláanta’al xko’olelo’ob, mejen paalal, ch’úupalal, xi’ipalal yéetel táankelemo’ob ti’ u lu’umil Yucatán

Tan le yáax Sesión Ordinaria ti’ le periodoa le u coordinadorai Morena Alejandra Novelo Segura tu ka’a jets’aj u t’aanil leti’o’obe ku nu’ukbesikubaob ti’al u jeltúumbensa’al yéetel u jelbesajil uts, u nu’ukulil u t’aanil kaaj ti’ máax ma’atech u yu’uba’al u t’aan

Le u diputadoi PRI Gaspar Quintal Parra tu k’ubaj ti’ le Mesa Directiva le u ju’u’nil u Agenda Legislativa tu’ux yaan le iniciativas kun k’ubik le u partido, ku ch’a’atáaniko’ob u k’ubiko’ob 33 iniciativas ti’al u yutskíinta’al talamilo’ob je’ex bix ti’ tooj óolal tuukul, u t’a’aj janal mejen paalal, u mu’uk’ankúunsa’al keet óolil,tuláakal ti’al u ma’alob kuxtal tuláakal kajnáalo’ob.

Beey xan tu k’ubaj u ju’unil iniciativa ti’al u je’ebel junp’éel Comisión Especial ti’al u beeta’al u kiimbesajil  Bicentenario del primer Congreso constituyente del estado de Yucatán del 20 de agosto de 1823

Le u diputadoi Nueva Alianza  Crescencio Gutiérrez González tu tsolaj ichil u Agenda Legislativa ti’ u partido le uts kaambalilob táanil yaan tu’ux unaj u táakpajal tuláakal máak tumeen chéen beyo’ ku beykunsa’al le chuunt’aanil yaan ichil a’almajt’aan ti’al u páajtal le kaambalil xma’abo’olil yéetel jach táaj uts mejen paalal.

Le u diputadai Movimiento Ciudadano, Vida Gómez Herrera tu ya’alaj, ichil le u ka’aja’abila’ ma’atun xu’ulul u meyaj ti’al u jelk’exik le bix u múulbisikuba kajnáalo’ob yéetel le noj mola’ay Poder Legislativo

Le u diputadoi  PRD, Eduardo Sobrino Sierra tu xokaj u tsoolil tan pleno jayp’éel iniciativas tu k’ubaj ti’ le u  yáax ja’abil meyaj le Legislatura ba’ale tu tsolaj ma’aten u je’elel u meyaj tu yóolal u yutsil u lu’umil Yucatán

QUEREMOS SABER DE TI, DEJA TU MENSAJE