INFOMAYA

Ku tusbeelta’al u beetal le Dictamen ikil u jeltúumbensa’al u Relamentoi le u a’almajt’aanil Poder Legislativo

2022-09-13

Tu noj kaajil Jo’ Yucatán 13 ti’ septiembre 2022

Tan Sesión ti’ le Comisión ti’ Puntos Constitucionales yéetel Gobernación le u presidntei le Juntai Gobierno yéetel Coordinación Política le Congreso diputado Víctor Hugo Lozano Poveda tu tsolaj, le legislatura ku chíikbesik le mantats’ meyajil ti’al u beeetik iniciativas ku p’atik utsil ba’al ti’ kajnáalo’ob, junpáay ti’ le  ku beetik tu yóolal u jeltúumbensik le Reglamentoi u a’almajt’aani Poder Legislativo, le óolal bejlae’ k’áata’ab ka beetak u dictamen ti’al u séebankunsa’al le pkalmatsikbalil tasn Sesion ti’ Pleno ti’al u paklamxak’alta’al tan u láak’ Sesión.

Tan le Sesión ti’ le Comisionob le u presidentai Carmen Gonzales Martin tu tusbeeltaj ka’a beeta’ak u dictameni le junmúuch’ iniciativas tu’ux yaaan:

Le iniciativa k’uban tumeen le diputado Jesús Pérez Ballote (PAN) yéetel Rafael Echazarreta Torres (Morena) tu yóolal le nu’ukbesajil Derecho la Buena Administración publica

Le k’uban tumeen le u diputadai Morena, Rubí Be Chan ti’al u jeltúumbensa’al le articulo 35 ti’ le u código Administración publica ti’al u beytal u je’ebel u kúuchil u beeta’al hemodiálisis ichil jejeláas najil ts’aakankil

Le iniciativa k’uban tumeen le u diputadai Morena, Alejandra Novelo Segura ti’al u jeltúumbensa’al u Reglamentoi le noj mola’ay Poder Legislativo

Le iniciativa ti’a u jeltúumbensa’al le articulo 77 ti’ le u noj a’almajt’aanil u lu’umil Yucatán yéetel u a’almajt’aanil Municipios k’uban tumen u diputadai PAN Melba Gamboa Ávila tu yóolal ba’ax k’iin kun k’u’ubul Ayuntamientos

Le iniciativa k’uban tumen le diputado Luis Fernández Vidal (PAN) tu yóolal u jeltúumbensa’al le Código Familiar ti’ u lu’umil Yucatán yéetel u a’almajt’aanil municipios tu yóolal u much’al le Consejo municipal  de Tutelas

Le iniciativa ti’al u jeltúumbensa’al le articulo 2 ti’ le u noj a’almajt’aanil u lu’umil Yucatán, u a’almajt’aanil Poder Legislativo yéetel u Reglamentoi, ti’al u táabsa’al óoxp’éel túumben jaatsil ti’ le artículo 41 inciso E ti’ le u a’almajt’anail municipios bey k’uban tumeen le diputada Dafne López Osorio (PAN) tu yóolal bix kun t’a’anal xiib yéetel xko’olel ichil servicio publico

Iniciativa ti’al u jeltúumbensa’al le u Reglamentoi le mola’ay xaak’alil Instituto investigaciones Legislativas ti’ le noj mola’ay Poder Legislativo ti’al u páajtal u je’eble junp’éel kúuchil ti’al u xak’alta’al, u kaláanta’al yéetel u sáasilkunta’al je’e ba’ax pech’óolal ti’ le u jmeeyjilo’ob, tu yóolal le je’elo le u diputadai movimientoi ciudadano vida Gomez Herrera tu k’ubaj propuestas ti’al u táakbesa’al ichil le iniciativaob.

Le iniciativa ti’al u táabsa’al le artículo 73 Bis ti’ le Reglamento ti’ le u a’almajt’anail Poder Legislativo tu yóolal dictámenes legislativos k’uban tumeen Alejandro Echazarreta Torres

Beey xan le iniciativa ti’al u jeltúumbensa’al jejeláas a’almajt’aanno’ob ti’ u lu’umil yucatan tu yóolal u páajtalil derechos políticos electorales ti’ máasewáal kaajo’ob

QUEREMOS SABER DE TI, DEJA TU MENSAJE