INFOMAYA

Dipuatadas ku k’a’ankúuntiko’ob u t’aan tu noj k’iimbesajil xo’olelo’ob yóok’ol kaab

2023-03-08

Tu noj kaajil Jo’, Yucatán 8 ti’ marzo 2023

Tan Sesión Ordinaria ichil u noj k’iimbesajil xko’olelo’ob yóok’ol kaab le u diputadasi le LXIII Legislatura máano’ob táan tribuna u tsolo’ob ba’ax seen meyajil ku beeta’al ti’al u kaláanta’al xko’olelo’ob, beey xan tu k’ubajo’ob iniciativas ti’al ma’ u jáawal le meyaj ti’al u yutsil kuxtal ma’alo’ob xko’olelo’ob

Le u diputadai PAN Manuela Cocom Bolio tu tsolaj, le noj k’iimbesaja’ ti’al u xak’altuukulta’al yéetel u chíimpolta’al le buka’aj ja’abo’ob káasajak u ba’atetik u páajtalil xko’olelo’ob ti’al u yantal jets’eknakil, kuxtal ma’alo’b yéetel u kaxantiko’ob u jóok’ol táanil tumeen ya’abkach ko’olelo’ob kex ku muk’yajtiko’ob pech óolalil tumeen le u tuukul xiibo’ob

Le diputada Dafne López Osorio (PAN) tu k’áataj táan tribuna ka’a xu’ulsa’al u ya’alal ba’ax k’aas ti’ xko’olelo’ob ku meyajo’ob ti’ sector publico

La diputadai Morena, Alejandra Novelo Segura tu tsolaj, tak walki jun ja’abil tak táankuch ya’abkach iniciativas ts’oka’an u k’ubiko’ob tu yóolal genero le óolal tan tribuna ku chíimpoltik le uts meyaj ku múulbeeta’al tu yóolal xko’olelo’ob, ti’al u xuu’lsa’al le loobil econocmica,patrimonial, violencia polticia beey xan le suicidio feminicidad k’uban tumeen le diputada Jazmín Villanueva

Vida Gómez Herrera, diputada ti’ Movimiento Ciudadano tu túuxtaj t’aan ti’ kaaj ti’al u táakpajal ichil le ba’ax ku k’áatik xko’olelo’ob ti’al u keet táakmukta’alo’ob yéetel u tojbe’entslil, tu jets’aj u t’aanil le u k’iinil 8 ti’ marzo unaj u yila’aj bey junp’éel u k’iinil xak’al tuukul

Las diputadas de Morena, Rubí Be Chan y Jazmín Villanueva Moo tu tsolajo’ob, ya’abkach ba’alo’ob ku binetik u beeta’al tu yóolal u páajtalil xko’oleo’ob ti¿al u xu’ulsa’al u pech’ óoltalo’ob yéetel le,lobil violen cia obstetra

Beey xan k’ub iniciativas je’ex bix tumeen le dipuatada  Karem Achach Ramírez ti’al u jeltúumbensa’al le u a’almajt’aanil empredendores tu yóolal le chuunt’anil perspecticva de genero

Le diputada Pilar Santos Díaz (PAN) tu k’uba iniciativa  ti’al u jeltúumbensa’al le articulo  6 ti’ le u a’almajt’aanil kaláantik xko’olelo’ob ti’al u táakbesa’al ichil u ts’íibilil le túumben loobil violencia acida

Karla Franco Blanco, diputada ti’ PRI tu k’ubaj iniciativa ti’al u jeltúumbensa’al u noj a’almajt’anail Yucatán tu yóolal le u meyajil alternancia de genero ti’al  bix kun u jo’olinta’al poder ejecutivo

Le diputada Fabiola Loeza Novelo tu k’ubaj u iniciativai tan tribuna ti’al u ts’íibta’al tu noj pak’il le u kúuchilil pleno le u k’aaba Felipa Poot Tzuc tumeen tu ba’atetaj u tojbe’entsilil maayakaaj

Aprobarta’ab máax diputados kun jo’olintik le Comsion ti’al postulación ikil u k’u’ubul le chíimpolal “A la Excelencia Docente del Estado de Yucatán”, ku jo’olinta’al tumeen le diputado Crescencio Gutiérrez González (NA), presidente; diputada Rubí Be Chan (Morena), vicepresidenta; secretario y secretaria, diputado Luis Fernández Vidal (PAN) y diputada Karla Franco Blanco (PRI); y diputada Melba Gamboa Ávila (PAN), vocal.

Le diputadosob tu aprobato’on le u beytal u ts’aik u informe  le u xjolpo’opil le molay INAIP tu k’iinil 11 ti’ marzo lqas 11 ja’atskabil tan sesión ordinaria

Tan pleno xo’ok le oficios u túumaj le camarai senadores, le u legislaturai Guanajuato, le Consejorero moises bates Aguilar IEPAC, yéetel le u Ayuntamientoi chicxulub Pueblo

Aprobarta’an xan le dictamen ti’ le Comision ti’ Justicia yéetel Seguridad publica ikil u ratificarta’al cesar andres Antuña Aguilar bey magistrado ti’ le del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán

QUEREMOS SABER DE TI, DEJA TU MENSAJE