INFOMAYA

Ku xu’ulul le yáax Periodo Ordinaroi Sesiones ti’ le u óoxp’éel ja’abil meyajil Constitucional le Legislatura

2023-12-15

Tu noj kaajil Jo’, Yucatán 15 ti diciembre 2023

Ikil u xu’ulsa’al le u meyail legislativas le u yáax peridodoi ordinario sesiones ti’ le u ts’óok óoxp’éel ja’abil meyajil le LXIII Legislatura le diputado Víctor Hugo Lozano Poveda tu chíimpoltaj le nuka’an xaak’al meyaj tu beetaj le diputados yéetel diputadas tumeen ku chíikbesiko’ob le u compromisoi ti’al u p’atiko’ob pachil le interés partidista ti’al u táanilkunsiko’ob kajnáalo’ob

Le diputada Alejandra Novelo Segura tu tsolaj  ichil le periodoi  aprobarta’ab iniciativas ti’al u máansa’al táanil u yutsil kajnáalo’ob yéetel xko’olelo’ob, ba’ale ku p’áatal seis meses ti’al u láaj xak’alta’al le iniciativas yaan táan comisiones le óolal unaj u kaxanta’al bix je’el u beytal u ts’o’oksa’al u xaak’alil

Le diputado Gaspar Quintal Parra tu tsikbajtal táan Tribuna  le utsil meyaj ku beetik Legislatura ma’ unaj u xu’ululi’i, láala periodoe’ unaj  u beeta’al ba’ax k’a’ana’an ti kajnáalo’ob ti’al u beytal u k’uchul justicia yéetel u tsibe’enil derechos humanos

le diputado Crescencio Gutiérrez González tu ya’alaj, láalaj juntúulul diputadoe’ yaan u yóolil u beetik iniciativas yéetel u táakbesik u tuukulil ti’al u m’u’uk’ankúunta’al ti’al u jeltúumbensa’al u a’almajt’aanil u lu’umil Yucatán

Le diputada Fabiola Loeza Novelo tu tsolaj táan Tribuna, ichil le periodo ku ts’o’okola’ jeltúumbensa’al ba’alo’ob tu yóolal u derechos mejen paalal, ti’al u kaláanta’al tooj óolal yéetel túumben chíimpolal ti’al k- miatsil

Aktáan Sesión Plenaria le diputadosob tu aprobarto’ob le dictamen ti le Comision ti arte ti’al u tusbeelta’al u chíimpolta’al le Teateo Regional Yucateco bey patrimnoio cultura ti’al u lu’umil Yucatán

Le diputada Manuela Cocom Bolio tu tsolaj, le teatro regional ku chíikbesik u mootsil ek lu’umil, ak t’aan yéetel ti’ ku chíikbesik bix suuk u kuxtal kajnáalo’ob

Le diputado Eduardo Sobrino Sierra tu ya’ala ki’imak u yóol uchik u tusbeelta’al u chíimpolta’al le teatro regional bey patrimonio regional tumeen junp’éel ba’ax ku ayk’alkúunsik ek lu’umil

Aprobarta’ab xan le propuesta ti’al u jets’al máax diputados kun jo’olintik le Diputacion permanente kun káajal u meyaj 15 ti diciembre kun xu’ulu tak 31 ti enero tu ja’abiol 2024, le diputados kun jo’olintiko’ob ti’ yaan : presidente diputado Luis Fernández Vidal, secretarias diputadas Karla Salazar González y Rubí Be Chan. Como suplentes presidente diputado Gaspar Quintal Parra, secretarias diputadas Dafne López Osorio y Alejandra Novelo Segura.

 instalación de la Diputación Permanente.

Aktáan plenaria aprobarta’ab le u convocatoria le chíimpolal Consuelo Zavala Castillo,

Le Juntai Gobierno yéetel Coordinación política le Congreso  tu k’ubaj óoxp’éel propuestas ti’ acuerdo  bey aprobarta’ab ti’al u k’u’ubul le chíimpolalo’ob Medalla de Honor “Héctor Victoria Aguilar

Ti’al u káasa’al u meyaj Le túumben Comision ti’al u ku’ubul le  chíimpolal Elvia Carrillo Puerto, kun jo’olinta’al tumeen ”,Carmen González Martín bey presidenta , vicepresidenta Rubí Be Chan, secretarias Dafne López Osorio y Gabriela González Ojeda y, vocal Manuela Cocom Bolio.

Beey xan máax kun jo’olintik  le Comisión permanente ti u tsika’al miatsil maya le diputada presidenta diputada Manuela Cocom Bolio, vicepresidente diputado Eduardo Sobrino Sierra, como secretarios la diputada Jazmín Villanueva Moo y el diputado Raúl Romero Chel, y como vocales el diputado Esteban Abraham Macari y las diputadas Melba Gamboa Ávila y Fabiola Loeza Novelo

Tu yóolal le dictamen beeta’ab tumeen le Comision xak’altik bix u k’u’ubul le chíimpolal Diputado Profesor Pánfilo Novelo Martín”, tsola’ab ti’ le ja’aba’ ma’ tun k’u’ubul tumeen mixmáak ts’íibta’ab u k’aaba’

Ti le Comision ti justicia yéetel segurida publica aprobarta’ab óoxp’éel dictamenes , yáaxe’ tial u jeltúumbensa’al le a’almajt’aan Ley tu yóolal desaparición forzada de personas,desaparición cometida por particulares; tial u jeltúumbensa’al le  Código Penal tu yóolal abuso sexual ichil transporte público beeyxa tu yóolal incesto,

Le comisión ti’al postulación ikil u ku’ubul le chíimpolal Medalla “Héctor Victoria Aguilar tu ts’páaj ojéeltbij náajalta’ab tumeen que José Trinidad Molina Casares

QUEREMOS SABER DE TI, DEJA TU MENSAJE