INFOMAYA

KU JELTÚUMBENSA’AL LE ARTIKULO 43 TI’ LE U NOJ A’ALMAJT’AANIL U NOJ LU’UMIL MEXICO IKIL U K’E’EXEL LE U K’AABA’ LE U PETLU’UMIL MICHOACAN DE OCAMPO

2021-04-15

Túuxta’an tumeen: Camarai  Senadores  ti’ le Congreso de la Unión

K’iinil ka tu túuxtaj: 19 ti’ marzo tu ja’abil 2021

Komisioni diktaminaartik: Comisión Permanente ti’ Puntos Constitucionales yéetel Gobernación

K’iinil ka tu k’amaj: 21 ti’ marzo tu ja’abil 2021

K’iinil ka tu áaprobaartaj le kóomision permanenteo: 13 ti abril tu ja’abil 2021

K’iinil kaj áaprobaartab tumeen le Pleno: 15 ti abril tu ja’abil 2021.

DECRETO: Ku jeltúumbensa’al le artikulo 43 ti’ le u noj a’almajt’aanil u noj lu’umil Mexico ikil u k’e’exel le u k’aaba’ le u petlu’umil Michoacan de Ocampo

U juunil artikulo: le noj molay H. Congreso ti’ u noj lu’umil Yucatán ku áaprobaartik je’e bix u k’anmaj le u proyectoi le Decreto ts’íiba’an tu k’iinil 11 ti’ marzo tu ja’abil 2021 tumen la Camarai Senadores ti’ le noj molay H. Congreso de la Union ikil u tusbeeltik le u jeltúumbensa’al le artikulo 43 ti’ le u Noj a’almajt’aanil u noj lu’umil Mexico ikil u jelk’exa’al u k’aaba’ le u noj lu’umil Michoacan, bejlae Michoacan de Ocampo

ba’alo’ob ku jeltúumbensa’al:

Ikil u tsika’al le u jáalk’abil jets’a’an ichil le u mok’taanil Pacto Federal yaan ti’ le jejeláas noj lu’umilo’ob beey xan ti’ u kajnáalilo’ob ti’al u jets’iko’ob u a’almajt’aano’ob ti’al u kuxtalo’ob. Le bix u kuxtal jejeláas lu’umill’ob wáa kajnáalo’ob mantats’ u k’expajal le óolal unaj u tsika’al yéetel u cha’aba’al paklamkuxtalo’ob ichil u lu’umilo’ob yéetel u Jolpo’opilo’ob je’e bix u jets’iko’ob tumen bey u k’áato’ob ka’a k’ajóolta’ako’ob tu láak’ noj lu’umilo’ob.

Transitorios Federales:

Juunil artikulo. Le Decretoa kun káajal u tsikbe’enil le u láak’ k’iin le kéen jóok’sa’ak k’ájóoltbil ichil le Diario Oficial ti’ Federación, chéen ku tusbeelta’al ti’al u jelts’iibta’al le u  k’aaba “Michoacan de Ocampo”

Transitorios Estatales:

Yáax artikulo.- Jóok’sa’ak k’ájóoltbil le Decretoa ti’ le Diario Oficial ti’ u Jala’achil u lu’umil Yucatán

Ka’a artículo.Túuxta’ak ti’ le Camarai Senadores ti’ le Congreso de la Unión le u ju’unul le Diario Oficial tu’ux jóok’sa’ab le Decretoa

 

QUEREMOS SABER DE TI, DEJA TU MENSAJE