INFOMAYA

KU JELTÚUMBENSA’AL LE ARTIKULO 74 TI’ LE U NOJ A’ALMAJT’AANIL U NOJ LU’UMIL MEXICO IKIL U SATSA’AL LE U K’AABA’ LE JAATS TAAK’IN T’AANIL PARTIDA SECRETA

2021-03-19

K’uba’an tumeen: Camarai Senadores ti’ le Congreso de la Unión

K’iinil ka tu túuxtaj: 19 ti’ marzo tu ja’abil 2021

Komisioni diktaminaartik: Comisión Permanente ti’ Puntos Constitucionales yéetel Gobernación

K’iinil ka tu k’amaj: 24 ti’ marzo tu ja’abil 2021

K’iinil ka tu áaprobaartaj le kóomision permanenteo: 13 ti abril tu ja’abil 2021

K’iinil kaj áaprobaartab tumeen le Pleno: 15 ti abril tu ja’abil 2021

DECRETO: Ku jeltúumbensa’al le artikulo 74 ti’ le u noj a’almajt’aanil u noj lu’umil Mexico ikil u satsa’al le u k’aaba’ le jaats taak’in t’aanil partida secreta

U juunil artikulo: le noj molay H. Congreso ti’ u noj lu’umil Yucatán ku áaprobaartik je’e bix u k’anmaj le u proyectoi le decreto ts’íiba’an tu k’iinil 11 ti’ marzo tu ja’abil 2021 tumen la Camarai Senadores ti’ le noj molay H. Congreso de la Union ikil  u tusbeeltik le u jeltúumbensa’al  u wak jaatsilil le artikulo 74 ti’ le u Noj a’almajt’aanil u noj lu’umil Mexico ikil tu yóolal le taak’in Partida secreta

BA’ALO’OB KU JELTÚUMBENSA’AL:

Jach k’a’anan’an u xu’ulsa’al le k’aas meyaj úuch káajak u beeta’al ti’al u jeltúumbensa’al yéetel u sáasilkuunta’al u xu’upul le presupuesto tumeen jejeláas Ja’alachilo’ob, unaj u tsela’al le jaats taak’in k’ajóola’an bey  partidas secretas tumen unaj u sáasilkúunta’al u t’aanil ba’ax ti’al kun xu’upul le u taak’in kaaj, ti’al ka u jaajkúunta’al le rendición ti’ cuentas yéetel u beetal ma’alo’ob le Fiscalizacion ikil u chúukta’al bix u xu’upul u taak’iin kaaj tu yóolal u yustsil u noj lu’umil Mexico, bey túuno’ ku ch’a’ajo’olta’al u béeytal le compromiso ti’al u sáasilkúunta’al ti kaaj bix yéetel ti’ ba’ax ku xu’upul u taak’in kaaj jets’a’an ichil le articulo 143 ti’ le u noj a’almajt’aanil u noj lu’umil Mexico. 

Transitorios Federales:

Le Decretoa kun káajal u tsikbe’ebil le u láak’ k’iin le kéen jóok’sa’ak k’ájóoltbil ichil le Diario Oficial ti Federacion

Transitorios Estatales:

Yáax artikulo.- Jóok’sa’ak k’ájóoltbil le Decretoa ti’ le Diario Oficial ti’ u Jala’achil u lu’umil Yucatán

Ka’a artikulo.Túuxta’ak ti’ le Camarai Senadores ti’ le Congreso de la Unión le u ju’unul le Diario Oficial tu’ux jóok’sa’ab le Decretoa

 

QUEREMOS SABER DE TI, DEJA TU MENSAJE