INFOMAYA

KU TUSBEELTA’AL U K’AJÓOLTA’AL LE COSO ARTESANAL KU BEETA’AL TU KAAJIL TIZIMIN BEY PATRIMONIO CULTURA INTANGIBLE TI’AL U LU’UMIL YUCATÁN

2021-04-15

K’uba’an tumeen: Diputada Mirthea del Rosario Arjona Martin u integrantei le u jaatsilil u diputadosi  PRI ti’ le LXII Legislatura

K’iinil ka tu k’ubaj: 27 ti’ noviembre tu ja’abil 2019

Komisioni diktaminaartik: Comisión Permanente ti’ Arte yéetel Miatsil

K’iinil ka tu k’amaj: 15 ti’ diciembre tu ja’abil 2019

K’iinil ka tu áaprobaartaj le kóomision permanenteo: 14 ti abril tu ja’abil 2021

K’iinil kaj áaprobaartab tumeen le Pleno: 15 ti abril tu ja’abil 2021

 

 

DECRETO: Ku je’ets’el u k’ájóolta’al bey Patrimonio cultural intangible ti’al u lu’umil Yucatán le coso artesanal wá u ruedoi paywakxil ku beeta’al tu kajiil Tizimin.

BA’AXTEN KU CHÍIMPOLTA’AL:

Ku tusbeelta’al ti’al u kaláanta’al le úuchben kambalo’ob je’ex bix le  jiit’ yéetel chuuy ku beeta’alo’ob, ka ka’ansak ti mejen paalalo’ob ti’al ma’ u tu’ubsa’al mix bik’in ti’ u jejeláas kaajilo’ob ek lu’umil tumen ti’ ku ch’íikpajal u ch’i’ibal ak miatsil.

Le coso artesanalob  ka’a kúuchilil yaan ti’ le ku beeta’al yóok’ol kaab seen nojochil, pa’tej yéetel le ku beeta’al tu lu’umil Colima, ba’ale maas u nojochil ku beeta’al tu nojolil k- noj lu’umil, láalaj ja’ab ku jita’al, walki 200 ja’abo’ob káajak u beeta’al chéen yéetel u k’aaxil suum, jit’a’an yéetel u ch’eil xúul, boob, káatzin, xbojom ,áak’ yéetel xa’an.70 metros kóochij, ku béeytal u na’akal tak 4 mil máako’ob ch’a’an , óoxwáalil ka’analil, jach bey je’ex u beeta’al le úuchben maya najo’ob.

U meyaj le ajk’axnajo’ob wá palqueros, máaxo’ob u kanmajo’ob ti’ u taatats’ilo’ob wáa u noolo’ob beey xan ku ka’ansiko’ob ti’ u paalalo’ob,ku káajal u líik’sa’al tu ka’a k’iinil domingo ti’ u wináail diciembre le kéen pa’ak’ak u yáax chuunche’il ku taamchajal tak 95 centimetros, unaj u tsok’sa’al u líik’sa’al tu k’iiniol 31 ti’ diciembre ti’al u k’áajal le u cha’anil le kaajo’ob.

Artíkulos Transitorios:

U juunil artikulo.- le Decretoa kun káajal u tsikbe’enil le u láak’ k’iin le kéen jóok’sa’al ti’ le Diario Oficial ti’ u Jala’achil u lu’umil Yucatán

 

QUEREMOS SABER DE TI, DEJA TU MENSAJE