INFOMAYA

DECRETO.-IKIL U JÓOK’SA’AL LE TÚUMBEN A’ALMAJT’AAN LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TI’AL U LU’UMIL YUCATÁN,

2021-04-28

Túuxta’ab  tumeen: Mauricio Vila Dosal u Jala’achil u lu’umil Yucatán.

K’iinil ka tu túuxtaj: 07  ti’ diciembre tu ja’abil 2020

Komisioni diktaminaartik: Comisión Permanente ti’al Derechos Humanos

K’iinil ka tu k’amaj: 09 ti’ diciembre tu ja’abil 2020

K’iinil ka tu áaprobaartaj le kóomision permanenteo: 21 ti’ abril tu ja’abil 2021

K’iinil kaj áaprobaartab tumen le Pleno: 28 ti’ abril tu ja’abil 2021

DECRETO: Ikil u jóok’sa’al le túumben a’almajt’aan Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes ti’al u lu’umil Yucatán, ikil u jeltúumbensa’al jejeláas a’almajt’aano’ob estatales ti’al u kaláanta’al u páajtalil mejen paalalo’ob yéetel táankelemo’o’b tu lu’umil Yucatán

BA’ALO’OB KU JELTÚUMBENSA’AL.

Ku tusbeelta’al u jeltúumbensa’al bix kun much’ikuba meyaj jejeláas  u Jolpo’opilo’ob u molayilo’ob  Jala’achil ti’al u béeykunsa’al u kaláanta’al yéetel u nu’ukbesik u páajtalil mejen paalalo’ob yéetel táankelemo’ob tu lu’umil Yucatán, u xu’ulsa’al u pech’ óoltalo’ob, u keet táakmukta’alo’ob je’e bix u jets’ik le u chuunt’aanil le páajtalilo’ob principio de progresividad.

Beey xan ku jets’ik nonoj kalanil ti’ u páajtalil mejen paalalo’ob yéetel táankelo’ob tu lu’umil Yucatán, beey xan u láak’ mokt’aano’ob ti’al u tusbeelil kalanil ti’ máaxo’ob kaláantiko’ob ti’al u béeytal u  tsikalo’ob

Artíkulos Transitorios:

U juunil artikulo. Le Decretoa kun káajal u tsikbe’enil le u láak’ k’iin le kéen jóok’sak ti’ le Diario Oficial ti’ u Jala’achil u lu’umil Yucatán

QUEREMOS SABER DE TI, DEJA TU MENSAJE