INFOMAYA

DECRETO.-IKIL U JELTÚUMBENSA’AL LE A’ALMAJT’AANO’OB LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, Y LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TI’AL U LU’UMIL YUCATÁN

2021-05-31

K’iinil ka tu K’amaj: 30 ti’ septiembre tu ja’abil 2020

Komisioni diktaminaartik: Comisión Permanente ti’al tooj óolal yéetel Seguridad Publica

K’iinil ka tu k’amaj: 14 ti’ octubre tu ja’abil 2020

K’iinil ka tu áaprobaartaj le kóomision permanenteo: 26 ti’ mayo tu ja’abil 2021

K’iinil kaj áaprobaartab tumen le Pleno: 31 ti’ mayo tu ja’abil 2021

DECRETO.- Ikil u jeltúumbensa’al le a’almajt’aano’ob Ley de los Trabajadores al Servicio delEstado y los Municipios, Yéetel  Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con discapacidad ti’al u lu’umil Yucatán tu yóolal u páajtalil u meyaj Discapacitados

BA’ALO’OB KU JELTÚUMBENSA’AL:

K’a’ana’an ka jelmu’uk’ankúunsa’ak le u páajtalil discapacitados, tu yóolal le je’elo’ unaj u jeltúumbensa’al le a’almajt’aan Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, y la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado ti’al u tusbeelta’al u tsika’al yéetel u yantal uts páajtalil tu jo’ol meyaj ti’al kajnáalo’ob discapacitados ikil u kaláantalo’ob je’e bix u jets’ik le a’almajt’aano’ob

Bey túuno, le u kuuch meyaj tuláakal Jala’achilo’ob, Jolpo’opil’ob leti’e u yantal a’almajt’aano’ob ti’al u chíimpolta’al páajtalil yéetel u béeytal u nu’ukbesik máaxo’ob discapacitados ti’al ma’ u ja’ats’alo’ob wáa u pech óoltalo’ob, k’a’ana’an u jets’a’al ti’ a’almajt’aanilo yéetel tu kúuchil meyaj ti’al u tsika’al le páajtalilo’obo’,je’e bix u jets’ik le chuunt’aanil principio de igualdad táan ley.

Ku mu’uk’ankúunsa’al le u páajtalil uts meyaj ti’ máaxo’ob discapacitados ti’al u kaláantalo’ob tu kúuchilil, le je’elo’ ku taasik uts múul keet kuxtalil ti’ k- lu’umil yéetel ku tak’ikubao’ ikil meyaj nuka’an le u jejeláas molayilo’ob kaaj.

Artíkulos Transitorios:

Le Decretoa kun káajal u tsikbe’enil le u láak’ k’iin le kéen jóok’sak ti’ le Diario Oficial ti’ u Jala’achil u lu’umil Yucatán.

QUEREMOS SABER DE TI, DEJA TU MENSAJE