INFOMAYA

DECRETO.-KU JELTÚUMBENSA’AL U A’ALMAJT’AANIL CÓDIGO DE FAMILIA TI’AL U LU’UMIL YUCATÁN TI’AL U PÁAJTAL U NU’UKBESA’AL TECNOLOGÍAS TI’AL INFORMACIÓN

2021-06-14

K’uba’an tumeen: Dip. Luis Enrique Borjas Romero, u diputadOi PRI ti’ le LXII legislatura.

K’iinil ka tu k’ubaj: 31 ti’ mayo  tu ja’abil 2020

Komisioni diktaminaartik: Comisión Permanente ti’ Justicia yéetel Seguridad Publica

K’iinil ka tu k’amaj: 15 ti’ junio tu ja’abil 2020

K’iinil ka tu áaprobaartaj le kóomision permanenteo: 09 ti’ junio tu ja’abil 2021

K’iinil kaj áaprobaartab tumeen le pleno: 14 ti’ junio tu ja’abil 2021

DECRETO: Ku jeltúumbensa’al u a’almajt’aanil Código de familia ti’al u lu’umil Yucatán ti’al u páajtal u nu’ukbesa’al tecnologías ti’al información ikil u múul bisikuba taatatsilo’ob, na´tsilo’ob yéetel mejen paalalo’ob

BA’ALO’OB KU JELTÚUMBENSA’AL.

Ku jeltúumbensa’al ti’al jets’a’al ichil le u a’almajt’aanil estatal tu yóolal kúuchkabalil le u páajchajal u tusbeelta’al le kéen beeta’ak justicia le u nu’ukbesa’al tecnologías ti’al u paklam múul bisikuba taatatsilo’ob yéetel mejen paalalo’ob ikil u kaláanta’al u toj be’enilo’ob, beey xan le u béeytal u seeba’an beeta’al tak póolil le kéen beeta’ak loob ti’ob ikil u nu’ukbesa’al le tecnologíaob 

Le u jeltúumbensa’al le artikulo 321 tu’ux ku tusbeelta’al u táanilkúunsa’al u páajtalilo’ob yéetel u yutsil mejen paalalo’ob ikil u béeykubnsa’al bisikuba’ob yéetel u taatatsilo’ob le kéen wa táan u p’atikuba’ob, ku tsa’ayal  le artikulo 321 Bis ti’al u je’ets’el le Juez je’el u béeytal u tusbeeltik u múul bisikuba taatsilo’ob yéetel mejen paalalo’ob tu paach u nu’ukbesa’al le tecnología ti’al información wa t’aanil ti’al u páajtal u tsikbalo’ob mantats’ yéetel u taatáa wa na’tsil, je’ex bix tu k’iinil contingencia

Artikulos transitorios

U juunil artikulo: le Decretoa kun káajal u tsikbe’enil le u láak’ k’iin le kéen jóok’sa’ak ti’ le Diario Oficial ti’ u Ja’alachil u lu’umil Yucatán

QUEREMOS SABER DE TI, DEJA TU MENSAJE