INFOMAYA

Ku káajal u xak’alta’al úuchben iniciativas táan óoxp’éel Comisiones Permanentes

2021-09-30

Tu noj kaajil Jo’, Yucatán, 30 ti’ septiembre 2021

Ichil u máank’inalil meyaj le u k’iinil jueves tu noj molay Congreso Yucatán, t’o’ox ti’ le Diputadosi le Comisiones Permanentes ti’ Tooj óolal yéetel Seguridad Social, ti' Desarrollo Urbano beey xan ti’ Igualda ti genero le u tsoolil le úuchben iniciativas p’ata’an tumen le Legislatura jóok’ob ti’al u tso’oksa’al u xak’alta’al

Beey xan tusbeelta’ab le Secretaria General ti’al u láaj k’ub ti’ le Diputadosob le u ju’unil le iniciativaosb

Táan le Comisión ti’al Desarrollo Urbano, le Diputado Rafael Echazarreta Torres (Morena) tu xokaj u plan u meyaj yéetel tu tsolaj le u noj tuukulil le meyajob leti’e u ts’a’abal jets’eknakil yéetel u yantal tuláakal u nu’ukulil u meyaj ti’Jala’achil, ti’ Ayuntamientos ti’al u béeytal u meyajo’o’b ma’alo’ob ti’al jóok’ol táanil ek lu’umil nuka’an

Le u Vicepresidentei le Comisionob Jesús Pérez Ballote (PAN) tu núukaj, le ku pa’tik kajnáalo’ob ti’ le Diputdosob ka u ts’eliko’ob tu tuukul ba’ax ku ya’ala ti’ tumeen u partidos ti’al ma’ u beetiko’b chéen le ku k’áatiko’ob, ka u xak’alto’ob ba’alo’ob nu’uka’an ti’al u yutsil kajnáalo’ob

Táan le Comisión ti’al Igualda ti’ genero, le Diputada Vida Gómez Herrera (MC) tu t’oxaj ti’ u láak’ Diputados le u invitación ti’al u beetpajal le Parlamento Abierto wa le u béeytal u beeta’al junp’éel muchtáambay tsikbal tu k’iinil jueves 21 ti’ octubre ti’ le ja’aba’ ti’al u paklamtsikbalta’al ba’alo’ob je’e bix le loobilo’ob Violencia familiar, abuso sexual, le u meyaj xko’oleo’o’b.

QUEREMOS SABER DE TI, DEJA TU MENSAJE