INFOMAYA

Ku paklamúultukulta’al wáa ku káajal u ch’úukta’al le u meyaj asesores ti’ u alcaldes méek’tankaajilo’ob.

2021-11-01

Tu noj kaajil Jo’, Yucatán, yáax u k’iinil noviembre 2021.

Ikil táan u káajal u xak’alta’al le u iniciativasi u kaajilo’ob Celestún yéetel Chicxulub Pueblo ti’al u jeltúumbensa’al u a’almajt’aanil ingreso, le Diputado Víctor Hugo Lozano Poveda (PAN) tu jets’aj u t’aanil unaj u káajal u ch’úukta’al u meyaj le u asesores jejeláas alcaldes tumeen jach tu ts’ook k’iin le u jóok’ol le u alcaldesi le kaajo’ba’ tu k’aatajo’ob ka’a k’e’exek le a’almajt’aanob.

Ichil u sesioni le Comisión Permanente ti’ Presupuesto, Patrimonio Estatal yéetel Municipal, le u diputadai Morena Alejandra Novelo Segura tu k’áataj ti’ le u Presidentei le Comisionob ka t’a’anak le u túumben alcaldesi le Ayuntamientosob ti’al u tsoliko’ob wáa u yojelo’ob le ba’ax ku k’áatalo’o’b, le u Presidentei le u Juntai Gobierno yéetel Coordinación Política le Congreso tu tsolaj unaj u yila’al míin je’el u béeyta’al u beeta’al u takpoolil ti’ máaxo’ob asesorartik alcaldesi ikil u beetiko’ob le ba’axo’ob loobiltik u taak’iin Ayuntamientos

Le Diputado Lozano Poveda tu ya’alaj, unaj u xak’alta’al nu’uka’an le a’almajt’aan Ley de Gobierno de los Municipios ti’al u jeltúumbensa’al ti’al u kaláanta’al ayuntamientos, ba’ale unaj u táakpajal le u integrantesi le u Juntai le Gobierno yéetel Coordinación Política le Congresoa ti’al ma’ u beeta’al k’aas meyaj yiknal Ayuntamientos.

Le Diputada Carmen González (PAN) tu ya’alaj, yáax táanil k’a’ana’an u t’a’anal le u túumben alcaldesi le kaajilo’ob Celestún yéetel Chicxulub Pueblo ti’al u yojéelto’ob le ba’ax ku k’áata’alob.

Tu yóolal le ba’ax ku k’áatik le u Ayuntamientoi Tixkokob maj óota’abi tumen wet’a’an tumeen a’almajt’aan  le u k’áata’al majan taak’in  ti’ junp’éel empresa ku ts’aik taak’in majanil.

Le Secretaria General tu t’oxaj ti’ le Diputadosob le Decreto túuta’ab tumeen u Jala’achil u lu’umil Yucatán ikil kun máansa’al  le u Hospital Regional u kaajil ticul ti’ IMSS.

Ikil kun xak’alta’al le je’elo’ le Diputado Víctor Hugo Lozano Poveda tu túuxtaj t’aan ti’ tuláakal diputadosil le Congresoa ti’al táanilkúunsa’al u tuukulil ti’al u yutsil 40mil kajnáalo’ob.

QUEREMOS SABER DE TI, DEJA TU MENSAJE