INFOMAYA

Aprobata’ab táan Comisión le u máansa’al bienes inmuebles ti’ u molay IMSS

2021-11-08

Tu noj kaajil Jo’, 8 ti’ noviembre 2021.

Le u Diputadosi le Comisión Permanente ti’ Presupuesto, Patrimonio Estatal yéetel Municipal tu múuch aprobarto’ob le u dictameni le iniciativa túuxta’an tumen u Jala’achil u lu’umil Yucatán Mauricio Vila Dosal  ti’al u máansa’al tu k’aaba’ u molayil IMSS le u najil ts'aakankil Hospital Regional yaan tu kaajil Ticul.

Le bienes ku máansa’al tu k’aaba’ u molay IMSS  leti’e yaan tablaje catastral 1466 ts’íiba’an yiknal Registro Público ti’ Propiedad yéetel Comercio tu molay Insejupy  número 1400065. Tablaje catastral 1467 ts’íiba’an yiknal Insejupy número 1400071. Tablaje catastral 1491 tsi’íiba’an  Insejupy número 1400072. Tablaje catastral 1498 ts’íiba’an Insejupy 1400073 yéetel, tablaje catastral 1506 ts’íiba’an  Insejupy número 1400074.

Le u máansa’al le bieneso’ ku taasik utsil ti’ 40mil kajnáalo’ob tu nojolil ek lu’umil tumen ku nonojkíinsik u kúuchilil ts’aakankil.

Le u Presidentei le Comisionob Jesús Pérez Ballote tu tusbeeltaj le Secretaria Generalo le u t’oxa’al le u proyectoi le dictameni  le iniciativas túuxta’an tumen u Ayuntamentoi Celetún yéetel Chicxulub Pueblo ti’al u k’e’e’xel u Leyi ingreso, ti’al u xak’alta’al tu láak’ Sesión

Perez Ballote tu tsolaj ti’ le Diputadosob, táan le sesión máaniko’ob ch’a’ab u t’aanil, miércoles 3 ti’ noviembre kun  túuxta’ab t’aan ti’ le alcaldesil le kaajo’obo’ ti’al u núukiko’ob wa léeyli ku yóotiko’ob ka k’e’exek le a’lmajt’aanob wa ma’

p’a’ta’ab tak tu k’iinil viernes 5 ti’ noviembre las 3 u bin k’iin ba’ale’ ma tu núukajo’ob mixaba’ali’i.

Tu xuulej tusbeelta’ab ka beeta’ak le u fichai técnica yéetel cuadro comparativo ti’ le inicativa ti’al u jeltúumbensa’al le u a’almajt’aanil Hacienda u lu’umil Yucatán tu yóolal subcontratación wa outsurcing ti’al u ts’e’el le beneficios fiscales ti’al u béeyta’al u bo’otiko’ob impuestos le empresas ku meyajitk le servicio.

QUEREMOS SABER DE TI, DEJA TU MENSAJE