INFOMAYA

Diputados ti’ le Comisión ti’ Puntos Constitucionales tu aprobarto’ob le dictamen ti’al u chíimpolta’al le tojbe’entsilil Derecho humano a la Ciudad.

2022-04-18

Tu noj kaajil Jo’, Yucatán 18 ti’ abril 2022

Le u diputadosi le Comisión ti’ Puntos Constitucionales yéetel Gobernación tu aprobarto’ob le u proyectoi le dictamen ti’ le inicaitva k’uban tumen u diputadosi PRI ti’al u tusbeelta’al u chíimpolta’al le tojbe’entsilil Derecho Humano a la Ciudad ichil u ts’íibilil u noj a’almajt’aanil u lu’umil Yucatán.

 Ichil le iniciativaob táakbesa’ab le u ts’íibil tuukul propuesta tu beetaj  le diputadas Vida Gómez Herrera (MC) yéetel Alejandra Novelo Segura (Morena)

Le u presidentei le u Juntai Gobierno yéetel Coordinación Política le Congreso diputado Víctor Hugo Lozano Poveda (PAN), tu tsolaj, tu yóolal le péektsilil wa movilidad ti’ transporte publico junp’éel talamil úuch káajak u yila’al bix kun utskíinsa’al tu noj kaajil Jo’.

Lozano Poveda tu ya’alaj, chan talamil te’ k’iinob aniko’ob bejla’e, ba’ale je’el u béeytal u beeta’al tan Comisión ti’ Puntos Constitucionales junp’éel nu’ukbesaj ti’al u yutsil kajnáalo’ob

Le u diputadoi PRI Gaspar Quintal Parra tu tsolaj le u k’a’anabe’entsilil le u táanilkúunsa’al t’aano’ob je’ex bix ti’al u xak’alta’al le péektsilil wa movilidad tumen jach k’a’ana’an u ch’úukta’al u máan kajnáalo’ov ichil kaaj  xma’a sajbe’entsilil tu lu’umil Yucatán

 Le u presidentai le Comisionob Carmen González Martin tu ts’áaj u diosbo’otikil ti’ le u yéet diputadosil le comisionob uchik u múuch’ aprobarta’al le dictamenob

Ichil le sesión ti’ le comisionob t’o’ox ti’ le diputados le iniciativa túuxta’an tumeen u Jala’achil u lu’umil Yucatán ti’al u jeltúumbensa’al u noj a’almajt’aanil Yucatán tu yóolal u jeltúumbensa’al le u a’almajt’aanil Poder Judicial

Beey xan le u inicativa le u diputadoi Morena Rafael Echazarreta Torres ti’al u beeta’al le u a’almajt’aanil Revocación ti’ mandato, le u iniciativa le u diputadai Morena Ruby Be Chan tu yóolal le nu’ukbesajil Parlamento abierto

Menstruación digna

Tan le Comisión ti’ Educación Ciencia yéetel Tecnología le diputadosob tu múuch’parobarto’ob le u dictameni le inicativa k’uban tumen u diputadai Movimiento Ciudadano Vida Gómez Herrera ti’al u béeyta’al u ma’anal nu’ukulo’ob ti’al menstruación ichil jejeláas janil xook ti’al tsa’abal ti xchúupalal le kéen éemek u k’i’ikel u xchúup’alil bey xma’a bo’olil

 Ichil le dictmenob táakbesa’ab le u propuesta le diputadas ti’ PRI yéetel  ti’ Morena, Karla Franco Blanco y Rubí Be Chan

Le u diputadai Mc Gómez Herrera tu tsolaj, le inicativa unaj u aprobartan tan Pleno wa beyo’ kanjunp’péelel noj lu’umilo’ob tu’ux ts’oka’an u aprobarta’al le u yáantal x ajxoknáalo’ob yéetel u nu’ukulil menstruación xma’a bo’olil ichil u najil kaambesajil

Le u presidentei le Comisionob Crescencio Gutiérrez González (Nueva Alianza), tu ts’áaj u diosbo’otikil ti’ le diputadosob  tu yóolal u paklamxak’alta’al nuka’an le iniciativaob tumen ya’abkach utsil ku taasik ti’ kajnáalo’ob, junp’éel u talamnil ku máansik mejen xch’úupalal tu najil xook je’ex le menstruación.

Le u diputadai PRI Karla Franco Blanco tu tsolaj, uts uchik u ch’enxikitna’al tuláakla ba’ax tu ch’a’achi’itaj u láak’ diputados ti’al u táakbesa’al ichil le iniciativa k’uban tumeen u diputadai Movimiento Ciudadano tumen le menstruación junp’éel talamil unaj u yila’al bix u tojtáanta’al

QUEREMOS SABER DE TI, DEJA TU MENSAJE