INFOMAYA

Le noj mola’ay Congreso kun je’ik le Unidad ti’al keetil

2022-05-04

Tu noj kaajil Jo’, Yucatán 4 ti’ mayo 2022

Audio Maya

 

Ikil u tojtáanta’al u xu’ulsa’al pech’ óolalil yéetel u ch’úukta’al le u béeykunsa’al le keetil ichil xiib yéetel xko’olel le diputada Pilar Santos Díaz (PAN) tu k’ubaj junp’éel iniciativa tan le u diputadosi le LXIII Legislatura ti’al u tusbeelta’al u je’ek’abta’al le Unidad ti’al keetil genero tu noj mola’ay Congreso.

Le u diputadai PAN tu tsolaj le túumben kúuchilo’ kun meyaj ti’a, u ts’aik asesoría ti’ le Legislatura ti’al u beetik xaak’alil, tsolxikinil ti’ le Comisiones permanentes tu yóolal iniciativas ti’al le Igualdad ti’ genero.

Le u diputadoi Morena Rafael Echazarreta Torres tu tsolaj ma’alo’ob u yilik uchik u k’u’ubul le iniciativao ti’al u béeytal u xak’alta’al ba’alo’ob tu yóolal keetil genero ti’al u xu’ulsa’al pech’ óolalil

Ichil asuntos generalese le u diputadoi PAN Luis Fernández Vidal tu k’ubaj junp’éel iniciativa ti’al u jeltúumbensa’al u a’almajt’aanil kaambesajil u lu’umil Yucatán tu yóolal u kalanil ba’alche’ob ti’al u tusbeelta’al u ka’ansal ti’ xokáalo’ob le u kalanil  ti’al ma’ u k’astal u tuukul ikil u líik’ilo’ob

Beey xan túuxta’ab ti’ le Comision ti’ Vigilanicia, Cuenta pública le oficio k’ama’an ti’ le mola’ay Secretariai Administración yéetel Finanzas ti’ Jala’achil Olga Rosas Moya, beey xan le ti’al le u xJolpo’opil le INAIP María Gilda Segovia Chab, pa’tej yéetel le Oficios túuxta’an tumen le Ayuntamiento ti’ Cuncunul, Dzidzantún, Progreso yéetel  Suma de Hidalgo t’ux ku k’ubiko’ob le u cuenta pública 2021

Ti’ le Comisión ti’ Arte túuxta’ab ti’ le Iniciativa k’uban tumen u diputados PRI ti’al u beeta’al u a’almajt’aanil Bibliotecas yéetel u suukbesa’al u xoook u kajnáalilo’ob ek lu’umil

Ti’ le Comisión ti’ Desarrollo Humano túuxta’ab ti’ le iniciativa k’uban tumen u diputadai PAN Dafne López Osorio tu yóolal u jeltúumbensa’al le articulo 38 ti’ le u a’almajt’aanil mejen paalal.

Tan le Sesion ti’ le Comision ti’ Desarrollo Urbano ka’a ch’a’ajo’olt’aba u xak’alil le iniciativa k’uban tumen u diputadoi Morena tu yóolal semáforos peatonales yéetel seguridad vial

Tu yóolale’ aprobarta’ab u táakbesa’al ichil le propuestas tu k’ubaj le u diputadoi PAN Jesús Pérez Ballote ti’al u beeta’al junp’éel much’táambay tsikbal yéetel especialistas ti’ seguridad vial ti’al u paklamxak’alta’al le iniciativaob, beey xan le u diputadai PRI Fabiola Loeza Novelo tu k’ubaj propuestas

Le u presidentei le Comisionob Echazarreta Torres tu ts’áaj u diosbo’otikil tu yóolal le propuesta ku k’ubalo’ob.

QUEREMOS SABER DE TI, DEJA TU MENSAJE