INFOMAYA

Ku jóok’sa’al le túumben chíimpolal “Elvia Carrillo Puerto” ikil u nojba’alkúunsa’al le u meyaj xko’olelo’ob

2023-09-01

Tu n oj kaajil Jo’, Yucatán 1 ti’ septiembre 2023

Ikil u káajal le yáax periodoi  ordinario sesiones ti’ le u ts’ook óoxp’éel ja’abil meyajil constitucional tuláakal u diputados le LXIII Legislatura tu aprobarto’ob le u jóok’sa’al le túumben chíimpolalil “Elvia Carrillo Puerto” ti’al u noj ba’alkúunsa’al le uts meyaj ku beetik xko’olelo’ob tu lu’umil Yucatán ikil u ba’atetik u tojbe’entsililo’ob káaja’an tu táankuchil le siglo XX

Le diputada Carmen González Martin (PAN) tu tsolaj le ka’aj tu káasaj  meyaj le túumben legislatura  k’ajóolta’ab bey u yáachil legislatura jo’olinta’an tumeen xko’olelo’ob tu lu’umil Yucatán

Tu yáax sesiones le periodo ordinario ti’ le u ts’ook óoxp’éel ja’abil meyajil constitucional ku máan tu yáax k’inil septiembre ku xu’ulul tak 15 ti’ diciembre le diputadosob tu aprobarto’ob ka’ap’éel dictámenes ti’ le Comisión ti’ Puntos Constitucionales yéetel Gobernación  ti’al u jeltúumbensa’al u a’almajt’aanil municipios tu yóolal le péektsil entrega recepción

Ichil asuntos generales le u diputadoi PRI Gaspar Quintal Parra tu k’ubaj iniciativa ti’al u chúukta’al bix u nu’ukbesa’al le software wa inteligencia artificial ti’al ma u beeta’ajl llob ti’ máax máak

la diputada Karla Franco Blanco (PRI) tu k’ubaj iniciativa ti’al u jeltúumbensa’al u a’almajt’aanil kaambesajil  tu yóolal bienestar yéetel seguridad digital ti’al u tusbeelta’al u tsikbalta’al ba’ax ku taasik le u nu’ukbesa’al redes sociales ti’al ma’ u beeta’al loob ti’ mix máak ichil najil xook

Le diputada Fabiola Loeza Novelo tu k’ubaj iniciativa ti’al u tsíiibta’al yéetel u tsikbe’enta’al le noij páajtalil acceso a la energía electreica ti’al tuláakla kajnáalo’ob

Le diputado Rafael Echazarreta Torres tu k’ibaj junp’éel punto de acuerdo ti’al u túuxta’al t’aan ti’ u Jala’achil yucatan yéetel ti’ 106 alcaldes pa’tej yéetel u jolpo’opil tooj óolal ti’al u fumigarto’ob yéetel u kaxáantiko’ob le ma’ u seen antal k’oxol ti’al ma’ u seen antal dengue weu tu lu’umil Yucatán

Develación de Placas

Ichil le meyajo’ob kun beeta’al ti’al u k’iimbesa’al le 200 ja’abo’ob ti’ le noj mola’ay augusto congreso constituyente síila’ab u placai conmemorativa ti’ le u Bicentenario le Poder Legislativo

 Beey xan síila’ab u placai le kuúchil sesiones “Maestra Consuelo Zavala Castillo” tu’ux ta’ak’ab u occhelil le u  14 diputadas le Congreso

QUEREMOS SABER DE TI, DEJA TU MENSAJE