INFOMAYA

Ku k’uchul tu xuul le segundo Periodo Ordinarioi Sesiones ti’ le u yáax ja’abil meyajil Constitucional ti’ le LXIII Legislatura

2022-05-31

Tu noj kaajil jo’, Yucatán 31 ti’ mayo 2022

Aktáan u Tribuna le u Presidentei le Juntai Gobierno yéetel Coordinación Política ti’ le Congreso le diputado Víctor Hugo Lozano Poveda (PAN) tu ki’i óoltaj le utsil meyaj tu beetaj láalaj jaatsil diputados ti’ le legislatura ikil u táanilkúunsa’al le pakalmtsikballil tan Pleno ti’al u jóok’ol uts meyaj tak tan Comisiones

Le u jaatsil u diputadosi PAN ichil le u Segundo periodoi Sesiones tu k’ubaj iniciativas ti’al u kaláantik u tojbe’entsilil xko’olelo’ob, le u xu’ulsa’al le loobil ku muk’yajtik mejen xch’úupapal, xi’ipaalal yéetel táankelelo’ob

Le u coordinadori PRI Gaspar Quintal Parra tu tsolaj ichil le u láak’ periodo kun meyajo’ob tu yóolal u jeltúumbensajil bix unaj u  meyaj Jala’achil, je’ek’ab ti’ kaaj, u mu’uk’ankúnnsa’al le u nu’ukbesajil u ch’úukil kaaj je’e bix ti’al p’iis, u k’u’u’bul cuentas yéetel u xu’ulsa’al corrupción.

Le u Coordinaroi Morena Alejandra Novelo Segura tu ya’alaj, le u diputados le u partido keet u muuk’ yóolo’ob yéetel u meyajil Legislativo.

Le u diputadoi Nueva Alianza Crescencio Gutiérrez González tu tsolaj, tuláakal le ba’alo’ob aprobarta’ab ichil le periodo jach k’a’ana’an tumeen ku taasik ya’abkach utsil ti’ éet lu’umkabilil.

Ichil le Sesión Ordinaria múuch’ aprobarta’ab tumeen le diputadosob le u jeltúumbensa’al u a’almajt’anil municipios tu yóolal u ch’úukil meyaj Asesores municipales

Le u diputadoi PAN Erik Rihani González tu ya’alaj, beyo’ ku sáasilkúunta’al ba’ax meyajil ken u beet juntúul Asesor municipal yéetel ba’ax kuuch bo’olil, beey xan ba’ax requisitos k’a’ana’an ti’ máax ku meyaj bey Asesor municipal

Múuch’ aprobarta’ab xan le u jeltúumbensa’al u noj a’almajt’aanil u lu’umil Yucatán tu yóolal le loobil Violencia de genero yéetel ajp’aaxo’ob pensión alimenticia

Le u diputadai PAN Carmen González Martin tu ya’alaj, le dictamenob ku tojtáantik le u wet’a’al ti’ máax u beetmaj le loobil violencia familiar, violencia sexual, wa yaan taak poolil ti’ tu yóolal u beetmaj loob ti’ mejen paalal, u p’axmaj pensión alimenticia u yokol ichil política bey candidato ti’ je’e ba’ax cargo

Le u diputadai MC Vida Gómez Herrera tu ya’alaj yéetel le dictamenob ku tojkíinsa’al bix u báaxal política wey t lu’umil, uts kun ch’a’abal tumeen u láak’ noj lu’umilo’ob ikil u jeltúumben u noj a’almajt’aan ti’al ma’ u ch’a’abal u táakpajal ichil política loobil wíiniko’ob

Le diputada Pilar Santos Díaz (PAN) tu tsolaj le uchik u jeltúumbensa’al le noj a’almja’tano’ob béeychaj tumeen ku  ch’enxikinta’al kaaj, xko’olelo’ob ti’al u ch’úukta’al u táakpajal uts wíiniko’ob ichil política

Le u diputadai PRI, Fabiola Loeza Novelo t’aanaj tu yóolal le u najmáalil le u beeta’al ba’alo’ob ku taasik utsil ti’al u lu’umil Yucatán, ti’al u xko’olelilo’ob le óolal unaj u jeltúumbensa’al le u a’almajt’aanil ti’al u kaláanta’al xko’olelo’ob yéetel mejen paalal.

Yéetel 16 votos Mario Alberto Castro Alcocer yéeya’ab bey túumben magistrado ti’ le Tribunal Superior ti’ justicia, bey tu ch’a’aj u compromisoi constitucional tan le LXIII Legislatura

Tan sesión ti’ pleno aprobarta’ab le u propuesta le diputado Presidente Víctor Hugo Lozano Poveda ti’al máax ku jo’olintik le Diputación permanente,  presidenta, diputada Pilar Santos Díaz (PAN); vicepresidenta, diputada Fabiola Loeza Novelo (PRI); secretarios, diputado Raúl Romero Chel (PAN) y diputada Alejandra Novelo Segura (Morena); suplentes diputados Rafael Echazarreta Torres (Morena) y Luis Fernández Vidal (PAN).

QUEREMOS SABER DE TI, DEJA TU MENSAJE